Umowa zlecenie a kredyt hipoteczny – czy masz szansę na kredyt?

GRUPA ANG PAŹDZIERNIK 2022
umowa zlecenie a kredyt hipoteczny

Marzy Ci się zakup własnego mieszkania lub budowa domu, ale obawiasz się, że umowa zlecenie przekreśli Twoje szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego? Nie jesteś sam, ponieważ wiele osób myśli, że banki finansują tak poważne przedsięwzięcia tylko klientom, którzy mają umowę o pracę. Jak się jednak okazuje, umowa cywilno-prawna wcale nie musi przekreślać Twoich planów. Większość instytucji finansowych nie odrzuci Twojego wniosku tylko ze względu na formę zatrudnienia. Czynniki decydujące to stabilność Twojego zatrudnienia oraz stałe dochody, których wysokość przekona bank, że będziesz w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Podpowiadamy, jak otrzymać kredyt hipoteczny gdy jesteś zatrudniona/y na umowę zlecenie.

Umowa zlecenie – jak patrzą na nią banki przy udzielaniu kredytu hipotecznego?

Według obiegowej opinii największe szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego mają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. To fakt – pan Nowak, który pracuje na etacie, zarabia 6 tys. zł netto miesięcznie i zgromadził 100 tys. zł wkładu własnego, raczej nie będzie miał problemu z uzyskaniem kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu. Bank patrzy na niego przychylnym okiem, ponieważ umowa o pracę wciąż pozostaje dla instytucji finansowych symbolem stabilności oraz gwarancji stałego, miesięcznego dochodu.

Jednak sytuacja na rynku pracy jest dynamiczna, a umowa zlecenie – niegdyś kojarzona głównie z okresem próbnym lub pracą dorywczą dla studentów – często okazuje się korzystnym kontraktem między pracodawcą a pracownikiem. Osoby, które pracują na umowę zlecenie, mogą bez przeszkód starać się o kredyt hipoteczny w większości banków. Instytucje finansowe przyglądają się im uważniej i stawiają przed nimi dodatkowe wymagania, jednak nie są to przeszkody nie do pokonania.

Umowa zlecenie – jak zwiększyć jej wiarygodność w oczach banku?

Umowa zlecenie nie przekreśla szans na uzyskanie kredytu mieszkaniowego. Aby starania okazały się skuteczne, warto zadbać o jak największą wiarygodność w oczach banku. Zobaczmy to na konkretnym przykładzie:

Pan Kowalski pracuje w firmie transportowej na podstawie umowy zlecenia i zarabia 6 tys. zł netto miesięcznie. W ostatnim czasie powiększyła mu się rodzina i chciałby kupić większe mieszkanie. Udało mu się zaoszczędzić 80 tys. zł na wkład własny, jednak obawia się, że forma zatrudnienia nie zostanie zaakceptowana przez bank. Dowiedział się, że bank będzie bardzo szczegółowo analizował jego zdolność kredytową i prawdopodobnie oceni go surowiej niż osoby, które zarabiają taką samą kwotę z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony. Z tego powodu postanowił zwiększyć swoją wiarygodność w oczach banku. Aby to zrobić:

  • udokumentował swoje dochody osiągnięte w ciągu ostatniego roku. Na rachunkach wystawionych przez pracodawcę widnieje stała kwota;
  • przedstawił wyciąg ze swojego konta bankowego, na którym potwierdzone są regularne wpływy z tytułu umowy zlecenia;
  • pokazał kopię umowy, z której wynika, że współpraca rozpoczęła się wiele lat temu, jest kontynuowana, a jej warunki poprawiają się z każdym rokiem;
  • dostarczył bankowi promesę, w której pracodawca gwarantuje kontynuację współpracy.

Wszystkie działania pana Kowalskiego potwierdzają, że jest on osobą stabilną finansowo, a forma jego zatrudnienia nie powinna w żaden sposób utrudniać spłaty kredytu. Są to argumenty, które mogą zwiększyć szanse na sfinansowanie zakupu mieszkania.

Umowa zlecenie – czy ma wpływ na zdolność kredytową?

Umowa zlecenie ma istotny wpływ na zdolność kredytową. Większość banków nie odrzuca potencjalnych kredytobiorców z powodu tej formy zatrudnienia, jednak ich zdolność kredytowa jest często mniejsza niż w przypadku osób, które zarabiają podobną kwotę z tytułu umowy o pracę. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ banki obawiają się o:

  • stabilność zatrudnienia – teoretycznie umowa zlecenie nie daje żadnej gwarancji, że współpraca będzie kontynuowana w ciągu najbliższych lat. A przecież kredyt hipoteczny to zobowiązanie na kilka dekad;
  • płynność finansową – problem z otrzymaniem kredytu hipotecznego mogą mieć osoby, których praca polega na realizowaniu dużych projektów w nieregularnych odstępach czasu. Nawet mimo dużych wpływów na konto bank nie ma wtedy gwarancji, że taki poziom zostanie utrzymany przez cały okres kredytowania, czyli czas, na jaki zostanie zaciągnięte zobowiązanie. Analitycy bankowi nieprzychylnie patrzą również na sytuację, gdy różnice w miesięcznych dochodach są bardzo duże, np. w marcu pensja wynosi 6 tys. zł, a w kwietniu 2,5 tys. zł.

Czy warto zmienić umowę zlecenie na umowę o pracę, aby otrzymać kredyt hipoteczny?

Wiele osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych zastanawia się, czy – skoro banki przychylniej patrzą na umowy o pracę – nie warto porozumieć się z pracodawcą, zmienić warunków współpracy i tym samym zwiększyć swoje szanse na kredyt hipoteczny. Zmiana umowy opłaca się wtedy, gdy kwota netto pozostaje taka sama. Niestety, w praktyce nie zawsze jest to możliwe, ponieważ umowa o pracę generuje spore koszty (podatki, składki etc.) i nie każdy pracodawca będzie w stanie – po dokonaniu obowiązkowych opłat – zaoferować wypłatę w takiej samej wysokości jak na umowie zleceniu. Decyzję o ewentualnych zmianach warto podjąć, uwzględniając fakt, że mniejsze zarobki obniżają zdolność kredytową, ale umowa cywilnoprawna także może zmniejszyć szanse na sfinansowanie zakupu domu lub mieszkania z kredytu.

Umowa zlecenie a kredyt hipoteczny. Jakie warunki trzeba spełnić?

Jeśli pracujesz na umowie zlecenie i starasz się o kredyt hipoteczny, musisz dostarczyć bankowi odpowiednie dokumenty, które potwierdzą Twoją płynność finansową i stabilność zatrudnienia. Wśród nich powinny się znaleźć m.in.:

  • kopia umowy zlecenia i udokumentowany przynajmniej roczny staż pracy;
  • wyciąg z konta bankowego potwierdzające wpływ wynagrodzenia na konto;
  • PIT za poprzedni rok (lub ostatnie dwa lata) lub zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego.

Pamiętaj, że lista wymaganych dokumentów w poszczególnych bankach może różnić się od siebie.

Kredyt hipoteczny na podstawie umowy zlecenia – czy warto? Zalety i wady

Banki w różny sposób oceniają umowę zlecenie przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Większość instytucji finansowych zapala zielone światło posiadaczom takiej umowy, którzy spełniają określone wymagania. Jeśli jesteś jednym z nich, zadaj sobie pytanie, czy rozwiązanie to rzeczywiście jest korzystne dla Ciebie. Oto jego zalety i wady z punktu widzenia potencjalnego kredytobiorcy.

Zalety

Jak już wspomnieliśmy, umowa zlecenie to często korzystna forma współpracy, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika. Jeśli z tego tytułu będziesz mieć wyższe zarobki, prawdopodobnie szybciej oszczędzisz na wkład własny. Co ważne, większe pieniądze pozwolą Ci także na szybszą spłatę zobowiązania.

Wady

Wnioskowanie o kredyt hipoteczny w sytuacji, gdy pracujesz na umowę zlecenie, ma kilka istotnych wad. Po pierwsze, musisz dostarczyć bankowi więcej dokumentów – osoby, które mają umowę o pracę, nie muszą np. dokumentować rocznego stażu pracy, a jedynie okres 3 miesięcy. Musisz liczyć się również z tym, że bank będzie surowiej oceniał Twoją sytuację – instytucje finansowe często traktują umowę zlecenie jako dodatkowe źródło dochodu, a jeśli jest to główne źródło utrzymania, Twoja zdolność kredytowa będzie mniejsza.

Wnioskowanie o kredyt mieszkaniowy to także spore ryzyko dla Ciebie. Pamiętaj, że umowa zlecenie – w przeciwieństwie do umowy o pracę – nie musi mieć okresu wypowiedzenia. Możesz więc stracić pracę z dnia na dzień i zostać bez stałego źródła dochodów.

Jak wybrać bank, który udzieli kredytu hipotecznego na podstawie umowy zlecenia?

Pracujesz na umowę zlecenie, chcesz poznać najkorzystniejsze oferty kredytów hipotecznych i otrzymać pomoc w kwestiach formalnych? Skorzystaj z wiedzy eksperta finansowego Grupy ANG, który podczas jednego spotkania przedstawi najlepsze oferty kredytów mieszkaniowych i wskaże dokumenty, dzięki którym zyskasz większą wiarygodność w oczach banku. Na podstawie aktualnej sytuacji zawodowej ekspert wstępnie oceni Twoje szanse na sfinansowanie zakupu mieszkania lub budowy domu. Dzięki temu zyskasz większą pewność siebie i będziesz mógł śmiało przystąpić do realizacji marzeń o własnych czterech kątach.

SŁOWNICZEK

Kredyt hipoteczny – środki pieniężne, których bank udziela na sfinansowanie zakupu nieruchomości (np. mieszkania lub domu) lub też jej remontu. Jego zabezpieczeniem jest nieruchomość, która została zakupiona za pożyczone pieniądze. W przypadku braku spłaty zobowiązania nieruchomość staje się własnością banku.

Umowa zlecenie – rodzaj umowy cywilnoprawnej, w ramach której zleceniobiorca wyświadcza określoną usługę i jest odpowiedzialny za rzetelne jej wykonanie na rzecz zleceniodawcy.

Zdolność kredytowa – zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminie określonym w umowie kredytowej.

Okres kredytowania – czas, w którym kredytobiorca ma obowiązek spłacić swoje zobowiązanie.

Często zadawane pytania