Umowa kredytowa – na co zwrócić szczególną uwagę?

ANG LISTOPAD 2022

Planujesz wzięcie kredytu gotówkowego lub hipotecznego? Pamiętaj, że podstawą do otrzymania środków finansowych z banku jest umowa kredytowa. Zanim ją podpiszesz, przestudiuj dokładnie treść i upewnij się, że wszystkie zawarte w niej sformułowania są dla Ciebie jasne. Jeśli masz wątpliwości, nie spiesz się ze składaniem podpisu, ale wyjaśnij je z ekspertem kredytowym. Sprawdź, co powinno się znaleźć w takim dokumencie i na co zwrócić uwagę przed jego podpisaniem.

Czym jest umowa kredytowa?

Jeśli Twoje starania o kredyt mieszkaniowy lub gotówkowy zakończyły się sukcesem, czeka Cię dopełnienie kilku formalności. Najważniejszą z nich będzie podpisanie umowy kredytowej z bankiem. Na podstawie tego dokumentu bank udostępni Ci określoną sumę pieniędzy, a Ty zobowiążesz się do jej spłaty na uprzednio ustalonych warunkach uwzględniających m.in. odsetki, koszty prowizji czy zasady spłaty rat.

Obowiązek sporządzenia i zawarcia umowy kredytowej nie wynika z regulaminu danej instytucji finansowej, ale został określony w prawie bankowym. Pamiętaj, że dokument ten powinien mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Jeśli zamierzasz wziąć kredyt gotówkowy w banku, w którym masz już konto, formalności mogą zostać dopełnione, np. online/elektronicznie.

Co powinno znajdować się w umowie kredytowej?

Przed podpisaniem umowy kredytowej, dokładnie przeczytaj jej treść. Bank udostępni Ci ją i zapewni czas, który w zupełności wystarczy na przeanalizowanie dokumentu oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości. Pamiętaj, że umowa kredytowa – czy to w przypadku kredytu hipotecznego, czy gotówkowego –  zawiera określone elementy. Znajdują się na niej m.in.:

 • dane stron;
 • miejsce i data podpisania;
 • kwota kredytu w określonej walucie, jego rodzaj oraz konkretny cel;
 • okres kredytowania;
 • termin i sposób otrzymania środków finansowych;
 • informacje o kosztach kredytu (oprocentowanie, opłaty dodatkowe, prowizje);
 • zasady zmiany oprocentowania kredytu;
 • zasady wprowadzania zmian opłat i prowizji oraz sposób, w jaki zostaniesz o nich powiadomiony;
 • harmonogram spłaty zobowiązania;
 • rodzaj rat;
 • sposób naliczania odsetek;
 • forma zabezpieczenia kredytu;
 • określenie konsekwencji braku spłaty zobowiązania;
 • informacje dotyczące wcześniejszej spłaty;
 • informacje dotyczące odstąpienia od umowy kredytowej;
 • informacje o zmianie warunków spłaty kredytu;
 • informacje dotyczące rozstrzygania sporów;
 • informacje o przetwarzaniu danych osobowych;
 • ewentualne załączniki, oświadczenia i deklaracje.

Przed podpisaniem umowy sprawdź swoje dane osobowe i upewnij się, czy podana w umowie kwota kredytu, rodzaj rat i oprocentowanie zgadzają się z otrzymaną przez Ciebie decyzją kredytową.

Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy kredytowej?

Przed podpisaniem umowy kredytowej dokładnie przestudiuj jej treść i nie spiesz się z jej podpisywaniem. Jeśli cokolwiek jest dla Ciebie niezrozumiałe, znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Pomoże Ci w tym ekspert Grupy ANG, który nie tylko pomoże wybrać najlepszą ofertę kredytową, ale także udzieli wsparcia w kwestiach formalnych. Sprawdź, na co zwrócić szczególną uwagę przy staraniach o kredyt gotówkowy, hipoteczny lub konsolidacyjny. 

W przypadku kredytu gotówkowego

Jeśli Twoim celem jest kredyt gotówkowy, musisz zwrócić szczególną uwagę na takie elementy umowy jak: kwota zobowiązania, termin spłaty, harmonogram rat, informacje o dodatkowych opłatach oraz możliwych zmianach w ich wysokości. 

W przypadku kredytu hipotecznego

Jeśli bank przyznał Ci środki na zakup mieszkania lub budowę domu, sprawdź, czy w umowie został poprawnie określony cel kredytu, a dane nieruchomości (adres, numer Księgi Wieczystej etc.), która ma zostać sfinansowana za środki z kredytu, są zgodne ze stanem faktycznym. Oprócz tego upewnij się, czy wszystkie parametry kredytu – jego oprocentowanie, rodzaj rat, termin spłaty, sposób uruchomienia etc. – są zgodne z decyzją kredytową. Dokładnie przejrzyj też wszystkie dodatkowe zapisy, aby każdy punkt był dla Ciebie zrozumiały.

W przypadku kredytu konsolidacyjnego

Sprawdź, czy w umowie znajdują się kompletne informacje na temat wszystkich konsolidowanych pożyczek i kredytów. Upewnij się, czy jest zapis o tym, w jakiej formie zostaną wypłacone środki – najprawdopodobniej bank przeleje je na konta dotychczasowych wierzycieli, ale może zdarzyć się też tak, że instytucja finansowa przekaże środki na Twoje konto i to Ty będziesz zobowiązany do spłaty konsolidowanych zobowiązań.

Podpisanie umowy kredytowej a uruchomienie kredytu

Po podpisaniu umowy bank ma określony czas na uruchomienie kredytu, czyli wypłatę środków pieniężnych na Twoje konto – tak dzieje się w przypadku kredytu gotówkowego. Nieco inne zasady obowiązują przy kredycie hipotecznym – jest on uruchamiany na wniosek klienta i pod konkretnymi warunkami (np. przedstawienie aktu notarialnego, zakupu kredytowanej nieruchomości czy złożenia wniosku o wpis hipoteki). Brak uruchomienia kredytu w podanym terminie – tj. brak spełnienia określonych warunków bądź niezłożenie dyspozycji wypłaty – powoduje wygaśnięcie umowy. 

W przypadku przypływu dodatkowej gotówki – ze spadku, polisy ubezpieczeniowej, wygranej etc. – możesz nadpłacić kredyt, zmniejszając tym samym jego kolejne raty lub skracając okres kredytowania. Ewentualna nadpłata musi zostać dokonana w sposób określony w umowie. Jeśli z jakichś powodów chcesz zrezygnować z kredytu już po podpisaniu umowy, również masz taką możliwość. 

Czy można wycofać się z umowy kredytowej?

Otrzymałeś właśnie duży spadek, który pozwoli Ci sfinansować zakup wybranego mieszkania, a przed chwilą podpisałeś umowę kredytową? Pamiętaj, że jako klient banku masz prawo – bez podania powodów i bez konsekwencji – odstąpić od umowy kredytowej przed upływem 14 dni od daty jej podpisania. Jest to zagwarantowane w ustawie o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r. 

Odstąpienie od umowy kredytowej w oznaczonym terminie nie skutkuje karą, jednak będziesz musiał niezwłocznie oddać pieniądze na konto banku, który może też naliczyć proporcjonalne odsetki za czas, podczas którego udostępnione środki były na Twoim koncie. Instytucja finansowa nie może pobierać prowizji za ten okres, ewentualnie powinna zwrócić tę, którą już pobrała. W uzasadnionych przypadkach możesz rozwiązać umowę kredytową po upływie ustawowych 14 dni, jednak w takiej sytuacji poniesiesz koszty ustalone przez bank, który udzielił Ci kredytu. 

SŁOWNICZEK

Umowa kredytowa – rodzaj umowy zawierany między bankiem a kredytobiorcą, w której określone zostają wszystkie warunki udzielenia środków pieniężnych i informacje takie jak  termin spłaty czy harmonogram rat. Prawo bankowe określa, że dokument ten musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

Kredyt gotówkowy – środki pieniężne udzielane przez banki na rzecz klienta indywidualnego na określony procent. Pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny, a zobowiązanie należy spłacać w systemie ratalnym, zgodnie z ustalonym w umowie harmonogramem.

Kredyt hipoteczny – środki pieniężne, których bank udziela na sfinansowanie zakupu nieruchomości (np. mieszkania lub domu) lub też jej remontu. Jego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości, która została zakupiona za środki pochodzące z tego kredytu lub na innej nieruchomości należącej do kredytobiorcy, lub inne osoby, która wyrazi na to zgodę. W przypadku braku spłaty zobowiązania bank ma prawo dochodzić swoich roszczeń z nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Kredyt konsolidacyjny – kredyt, dzięki któremu spłacasz kilka zobowiązań jednocześnie i otrzymujesz niższą ratę miesięczną. Konsolidacji podlegają niemal wszystkie rodzaje kredytów: hipoteczne, gotówkowe, samochodowe, ratalne itp.

Okres kredytowania – czas określony w umowie kredytowej, w którym kredytobiorca ma obowiązek spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Czynnik ten ma wpływ m.in. na wysokość rat kredytu – im dłuższy okres kredytowania, tym niższa rata miesięczna.