Grupa ANG z pozytywnym wynikiem audytu Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży

JOLANTA GRABOWSKA STYCZEŃ 2023

Grupa ANG po raz drugi z pozytywnym wynikiem przeszła audyt w ramach Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży, jednej z najważniejszych inicjatyw w branży finansowej. Jej celem jest m.in. upowszechnianie etycznych standardów w relacjach z klientami, przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom oraz zwiększenie zaufania do branży finansowej.  Niezależny audyt, który zawierał 118 wskaźników w 9 różnych obszarach przeprowadziła firma KPMG. 

Instytucje sektora finansowego są niezwykle istotnymi podmiotami gospodarki. Oferowane przez nie usługi i produkty są potrzebne konsumentom. Mają wpływ pozytywny, jeżeli przedstawiciele instytucji finansowych postępują odpowiedzialnie i uczciwie, ale także negatywny, jeżeli popełniają błędy i dopuszczają się nieuczciwych praktyk wobec klientów. 

Na czym polega audyt?

Odpowiedzią na te ostatnie jest Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży. Jej Sygnatariusze zobowiązują się do spełnienia szeregu wymagań wykraczających ponad te określone przez prawo. Ponadto zobowiązują się do ciągłego doskonalenia się w 9 kluczowych obszarach zawierających ponad 100 wskaźników odpowiedzialności wobec klienta. 

W przypadku Grupy ANG audytor przeanalizował 117 wskaźników i przyznał 175 na 217 możliwych punktów.  Najlepszy wynik (ponad 70%) Grupa ANG uzyskała w 6 obszarach:  

  • Sprzedaży produktów za godziwą cenę (100%)
  • Promocji produktów w sposób transparentny i rzetelny (89%)
  • Sprzedaży produktów dopasowanych do potrzeb i możliwości konsumenta (sytuacja materialna i wiek), dbając o jego bezpieczeństwo (81%)
  • Edukacji klientów i innych uczestników rynku (75%)
  • Prostego, sprawnego i skutecznego zgłaszanie skarg (71%)
  • Traktowania klientów z szacunkiem, zapewniając najwyższą jakość obsługi (71%)

Bardzo cieszy nas fakt, że pozytywnie przeszliśmy audyt. Zwłaszcza, że jesteśmy jednym z pierwszych Sygnatariuszy Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży. Od lat jako Grupa ANG i Fundacja Nienieodpowiedzialni staramy się zmieniać oblicze sektora finansowego i budować do niego zaufanie. Walka z misselingiem, nieuczciwymi praktykami w sektorze finansowym jest zapisana w naszej misji i wartościach. Podejmujemy ten temat od lat przy okazji naszych konferencji, spotkań branżowych, bo wiemy, że wciąż jest wiele do zrobienia. Mamy świadomość, że tylko prawidłowa konstrukcja, komunikacja i sprzedaż produktów finansowych pozwala na realizowanie biznesowej i społecznej roli instytucji finansowych. Bo taka jest nasza rola i misja – służyć klientom i pomagać im w realizacji ich potrzeb, planów i marzeń.  – mówi Artur Nowak-Gocławski, prezes Grupy ANG i Fundacji Nienieodpowiedzialni. 

O idei Deklaracji

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży to projekt zainicjowany w 2020 r. przez instytucje finansowe, którego współgospodarzami są Federacja Konsumentów i Fundacja Nienieodpowiedzialni. Powstał, by podnosić i upowszechniać standardy etyczne w relacjach z klientem, edukować otoczenie rynkowe i konsumentów, zwiększać zaufanie do branży finansowej oraz przeciwdziałać nieuczciwym praktykom. To pierwsza taka współpraca firm, którym zależy na poprawie jakości usług finansowych. Jej inicjatorami są Grupa ANG, Santander Bank Polska i BNP Paribas Bank Polska. W 2021 r. do grona Sygnatariuszy dołączyła firma Ergo Hestia. Audytorem projektu jest firma KPMG.

Więcej informacji na temat Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży: