Grupa ANG w gronie Super Etycznych Firm

JOLANTA GRABOWSKA MARZEC 2023

We wtorek, 21 marca 2023 r. redakcja Pulsu Biznesu ogłosiła laureatów 9 edycji konkursu najbardziej etycznych firm w Polsce. Grupa ANG posiada tytuł Super Etycznej Firmy od 2021 r. Do prestiżowego Forum Super Etycznych Firm należą przedsiębiorstwa, które przez trzy lata z rzędu otrzymały tytuł Etycznej Firmy.

Obecność w tym gronie zobowiązuje nie tylko do podtrzymania, ale także do doskonalenia wypracowanych standardów. Aby się w nim znaleźć należy spełnić wiele rygorystycznych kryteriów opracowanych przez partnera merytorycznego konkursu kancelarię PwC Legal

Podstawowymi kryteriami konkursu są etyka i uczciwość, dlatego może w nim wziąć udział firma, która:

  • postępuje zgodnie z prawem i normami etycznymi
  • odnosi się z szacunkiem do partnerów biznesowych
  • stosuje zasady uczciwej konkurencji
  • buduje wewnętrzne zaufanie i dobre relacje między pracownikami
  • walczy z oszustwami i patologiami
  • angażuje się w działalność na rzecz różnych grup interesariuszy


Warto być przyzwoitym i etycznym. My wierzymy, że to się opłaca!