Grupa ANG wspiera kampanię #PowiedzCześćRóżnorodności

9 maja 2023 r. wystartowała ogólnopolska kampania społeczna #PowiedzCześćRóżnorodności. Jej inicjatorzy – Fundacja DEI Alliance oraz firma Better – połączyli siły z ponad 20 partnerami, w tym z Grupą ANG, by wspólnie pokazać wartość, jaką z różnorodności czerpią firmy, organizacje i całe społeczeństwo.

Jako ludzie tworzymy niepoliczalny zbiór różnorodnych doświadczeń i perspektyw oglądania świata, wzajemnie się uzupełniamy i wzbogacamy. Warto z tego skorzystać. Celem kampanii jest promowanie pozytywnej siły różnorodności – która łączy, inspiruje, jest motorem napędowym organizacji.

Doceńmy różnorodność

Żyjemy w ogromnie zróżnicowanym świecie, a skala tego zróżnicowania coraz silniej dociera do społecznej świadomości. Czas potraktować to jako szansę na docenienie ogromnego bogactwa, jakie ze zjawiskiem różnorodności się pojawia. Firmy, które opierają swoje strategie i inicjatywy na różnorodności i włączeniu, budują takie miejsca pracy, w których osoby zatrudnione czują się dowartościowane, w których wspiera się je w realizacji ich potencjału.

Jak pokazują badania 92% młodych Polaków wybrałaby pracodawcę, który dba o różnorodność i buduje włączającą kulturę organizacyjną*, zaś 83% pracowników jest otwartych na pracę w różnorodnym i wielokulturowym zespole**. Badania jasno pokazują oczekiwania pracowników i pracownic. To niewątpliwie motywacja do wdrażania strategii i działań na rzecz różnorodności i włączenia.

Grupa ANG od początku powstania jest organizacją różnorodną, budującą miejsce pracy wolne od wszelkich dyskryminacji czy podziałów. Staramy się tworzyć środowisko pracy, w którym wszyscy czują się dobrze niezależnie od wieku, płci, wyznania czy orientacji seksualnej. Kwestia poszanowania praw człowieka, zapewnienie równego traktowania i tworzenia włączającej kultury organizacyjnej jest dla naszej społeczności ogromnie ważna. Prawa człowieka i ich przestrzeganie stanowią filar naszej tożsamości. To jest też potwierdzenie naszej dojrzałości jako firmy, która jest B Corpem. 

Artur Nowak-Gocławski, prezes Grupy ANG

Moc osobistych historii w miejscach pracy

#PowiedzCześćRóżnorodności to kampania społeczna, która jest świadectwem takiego podejścia w biznesie. Oddaje głos pracownikom i pracownicom konkretnych firm. Zaprasza ich do tego, by opowiedzieli o sobie, pokazali, co jest dla nich ważne, ale też podzielili się tym, jak osobiste doświadczenia budują miejsca pracy. Czy przekłada się to na atmosferę w zespole i wzajemną chęć współpracy? Czy pracodawcy – znając lepiej swoich pracowników i pracownice – skuteczniej odpowiadają na ich potrzeby?

Ewa Leśnowolska, dyrektorka operacyjna Fundacji DEI Alliance mówi:

Coraz częściej podkreśla się, że różnorodność, równe szanse i kultura włączenia to trzy wartości fundamentalne dla przyszłego rozwoju współczesnych organizacji, a może nawet dalszego ich istnienia. Potrzebujemy miejsc pracy autentycznie otwartych na ludzi; takich, w których holistycznie podchodzi się do osób zatrudnionych, w których dostrzega się ich wielowymiarowość i wychodzi się naprzeciw ich potrzebom.

Olga z CD PROJEKT RED, Ania, Gosia i Pierre z Philip Morris, Alisa z Deloitte, Krzysztof z Leżę i Pracuję, Anita z Grupy ANG, Anna z Sharebee, Omaid z Inclusive.Buzz zapraszają nas do swojego świata i dzielą się swoimi historiami. Pokazują także, że ich doświadczenia, wielowymiarowość ich tożsamości są mile widziane w miejscach pracy. Partnerzy strategiczni kampanii – firmy, w których pracują bohaterowie i bohaterki – udowadniają, że docenienie różnorodności, a także autentyczne budowanie kultury włączającej wzmacnia całą organizację. Chętnie też dzielą się swoimi praktykami i pokazują, jak to robić na co dzień.

Jedną z bohaterek kampanii #PowiedzCześćRóżnorodności jest Anita Boratyńska z Działu Uprawnień Grupy ANG”

Człowieka nie da się opisać jednym słowem

Takie hasło przewodnie towarzyszy kampanii #PowiedzCześćRóżnorodności. Tożsamość nas wszystkich zbudowana jest z licznych elementów, a sprowadzanie człowieka do jednej cechy zawsze jest niekompletne i bywa krzywdzące. Kampania ma na celu pokazanie wielowymiarowości różnorodności i zachęcenie do holistycznego podejścia do pracowników i pracownic. Takie podejście umożliwia zrozumienie różnych perspektyw, doświadczeń, ale też barier i szans rozwoju w miejscu pracy. To zaś pozwala budować prawdziwie otwarte, bezpieczne i sprawiedliwe organizacje.

Każde miejsce pracy może (i powinno) być otwarte na różnorodność

Organizatorzy i partnerzy kampanii pochodzą z różnych sektorów (biznes, organizacje pozarządowe, uczelnia), reprezentują różne branże (kreatywne, produkcyjne, usługowe) i wielkości organizacji (zatrudniają od kilku do kilku tysięcy osób). Łącząc się w kampanii pokazują, że dostrzeżenie różnorodności i budowanie włączających miejsc pracy jest absolutnie dla każdego. W ten sposób zapraszają też inne organizacje i firmy, by przyłączyły się do świętowania różnorodności – która otwiera nas, uczy szacunku i empatii do drugiego człowieka, wzbogaca nasze zespoły.

Dołącz do Kampanii! Twoja historia też jest ważna

Świętować mogą nie tylko organizacje; również indywidualne osoby. Dlatego na specjalnie dedykowanej kampanii stronie www.czescroznorodnosci.pl powstało narzędzie #DiverStory, dzięki któremu każdy i każda z nas może opowiedzieć o sobie: stworzyć swój plakat, zawrzeć w kilku słowach swoją historię i pokazać światu, kim jest. Każda taka historia niesie wielką moc osobistego przekazu.

* https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/Raport-Pierwsze-kroki-na-rynku-pracy-2021.html
**https://twoje.sodexo.pl/raport-bezmaski?utm_source=PR&utm_medium=pr_organic&utm_campaign=22_aug_pl_gt_bn22_campaign&utm_term=CEL_gt_raportmaska_TG&utm_content=CEL_gt_raport_TG_KREACJA