ANG Odpowiedzialne Finanse sygnatariuszem Karty Praw Dziecka w Biznesie

ANG WRZESIEŃ 2023

20 września 2023 r. ANG Odpowiedzialne Finanse podpisała Kartę Praw Dziecka w Biznesie. To nowa inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, której celem jest mobilizowanie przedsiębiorstw do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony praw dzieci w całym łańcuchu wartości.

Karta Praw Dziecka została ogłoszona 17 lipca 2023 r. a następnie zaprezentowana podczas Parlamentarnego Zespołu Praw Dziecka. Spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska biznesowego i społecznego, wpisując się w publiczny dialog na temat ochrony dzieci w Polsce. Karta zawiera zapisy m.in. o tworzeniu miejsca pracy przyjaznego dla rodziców i wspieraniu ich w godzeniu ról społecznych, odpowiedzialnej sprzedaży i promocji produktów oraz usług adresowanych do dzieci, wdrażaniu standardów dot. wykorzystywania wizerunku dziecka, wymaganiach dla dostawców oraz partnerów biznesowych i społecznych. 

Podpisanie Karty Praw Dziecka oznacza włączenie się w działania na rzecz uznania podmiotowości dziecka w trzech obszarach pracowniczym, wobec klientów i klientek, użytkowników i użytkowniczek usług i produktów, w łańcuchu wartości, wobec partnerów i partnerek biznesowych i społecznych. Karta Praw Dziecka, którą ANG Odpowiedzialne Finanse dziś podpisała  oznacza przede wszystkim uwzględnienie obszaru pracowniczego. Od lat firma działa także na rzecz edukacji finansowej dzieci i młodzieży. 

Podpisanie Karty Praw Dziecka to kolejny nasz krok w budowaniu przyjaznego, odpowiedzialnego i dobrego miejsca pracy. Jesteśmy organizacją wspierającą rodziców, nie tylko poprzez podstawowe zobowiązanie jakim jest zapewnienie wynagrodzenia umożliwiającego stworzenie godnych warunków do życia i rozwoju dzieci naszych pracowników. Staramy się także odpowiadać na aktualne potrzeby wynikające z różnych okoliczności czy sytuacji. Będziemy działać, aby zobowiązania Karty Praw Dziecka wdrażać także w pozostałych obszarach

– mówi Artur Nowak – Gocławski, prezes zarządu Grupy ANG. 

Pełna treść Karty Praw Dziecka znajduje się pod tym linkiem: https://odpowiedzialnybiznes.pl/prawadziecka/tresc-karty/ 

W imieniu Grupy ANG Kartę Praw Dziecka podpisała Jolanta Grabowska, Menedżerka ds. ESG.

Poparcie dla inicjatywy wyraziły instytucje takie jak: Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka, Konfederacja Lewiatan, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu , UNICEF, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja diversityPL, Fundacja Dorastaj z Nami, Fundacja Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).