Klauzula informacyjna do formularza zamówienia rozmowy

 1. Administratorem danych osobowych jest Grupa ANG S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa („Administrator”).
 2. Grupa ANG S.A. powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: IOD@grupaang.pl
 3. Dane osobowe podane na formularzu przetwarzane będą w celu kontaktu, w związku z wyrażeniem zainteresowania i dokonaniem zamówienia rozmowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości realizacji kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. Odbiorcą danych osobowych będą: personel Administratora oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi: informatyczne, telekomunikacyjne niezbędne do realizacji zadań.
 5. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dane będą przetwarzane do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu jednak nie dłużej niż do momentu realizacji zamówionej rozmowy.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  2. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją; 
 7. Jeśli masz zastrzeżenia co do tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz złożyć skargę do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub do Inspektora Ochrony danych IOD@grupaang.pl
 8. Podanie danych jest dobrowolne. 
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.