> > Nienieodpowiedzialni

Nienieodpowiedzialni

Projekt społeczny Nienieodpowiedzialni - konferencja 2018

Nienieodpowiedzialni to projekt społeczny o charakterze filozoficzno-biznesowym, którego celem jest uwrażliwianie biznesu i nas, ludzi, na różne wymiary naszej odpowiedzialności. Inicjatywa swoje źródła ma w branży finansowej, ale z biegiem lat rozwinęła się i jest obecna w różnych środowiskach, zarówno biznesowych, jak i pozarządowych i akademickich. Wspólnie szukamy rozwiązań, które mogą czynić biznes bardziej zrównoważonym i odpowiadającym potrzebom dzisiejszego świata, a nam samym pomagać budować dobre życie na gruncie zawodowym, obywatelskim i prywatnym – wartościowe zarówno dla nas, jak i dla naszego otoczenia. Zależy nam, aby być platformą do inspirujących dyskusji, łącząc światy na co dzień sobie odległe. Rozmawiamy z filozofami, etykami, socjologami, psychologami, naukowcami, historykami, przedsiębiorcami, liderami biznesu i trzeciego sektora.

Nienieodpowiedzialni powstali w 2013 r. z inicjatywy Grupy ANG. Koordynowaniem projektu zajmuje się, powołana przez ANG, Fundacja “Nienieodpowiedzialni”. Obecnie organizujemy konferencje, prowadzimy portal nienieodpowiedzialni.pl, wydajemy bezpłatną gazetę oraz serię książkową „Rozmowy o odpowiedzialności”. Każdego roku skupiamy się na innych zagadnieniach, od 2015 r. podążając kluczem „siedmiu grzechów głównych”. Omawialiśmy już chciwość, pychę, lenistwo, nieumiarkowanie, gniew. W 2020 r. tematem przewodnim jest „Zazdrość”.

Koordynator projektu:
Jolanta Grabowska
jolanta.grabowska@grupaang.pl
tel. 795 589 032

Zapraszamy na portal, aby dowiedzieć się więcej o naszych działaniach: