Sprawy wspólne

Inicjatywy i partnerstwa Grupa ANG S.A.

Podstawowym kryterium myślenia o biznesie powinna być jego pożyteczność – czy to, co robimy, autentycznie służy. W ANG, budując etyczny i pożyteczny biznes, staramy się jednocześnie budować kapitał społeczny. Chcemy dzielić się naszą wiedzą, doświadczeniem i zasobami. Angażować się w inicjatywy na rzecz dobra wspólnego, tak aby zmieniać świat na lepsze. Nasze działania realizujemy zarówno poprzez naszą Fundację „Nienieodpowiedzialni”, jak i za pośrednictwem Spółdzielni. W czerwcu 2020 roku zostaliśmy wyróżnieni międzynarodowym certyfikatem B Corp. Jest to prestiżowe wyróżnienie przyznawane firmom, które nie tylko deklarują odpowiedzialność, ale całą swoją działalnością udowadniają swój pozytywny wpływ na otoczenie.