> > Sprawy wspólne

Sprawy wspólne

Inicjatywy i partnerstwa Grupa ANG S.A.

Podstawowym kryterium myślenia o biznesie powinna być jego pożyteczność – czy to, co robimy, autentycznie służy. W ANG, budując etyczny i pożyteczny biznes, staramy się jednocześnie budować kapitał społeczny. Chcemy dzielić się naszą wiedzą, doświadczeniem i zasobami. Angażować się w inicjatywy na rzecz dobra wspólnego, tak aby zmieniać świat na lepsze. Nasze działania realizujemy zarówno poprzez naszą Fundację „Nienieodpowiedzialni”, jak i za pośrednictwem Spółdzielni. W czerwcu 2020 roku zostaliśmy wyróżnieni międzynarodowym certyfikatem B Corp. Jest to prestiżowe wyróżnienie przyznawane firmom, które nie tylko deklarują odpowiedzialność, ale całą swoją działalnością udowadniają swój pozytywny wpływ na otoczenie.

Nasze inicjatywy:

Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy przekonani, że edukacja finansowa jest ważna i potrzebna. W ramach programu „Będę Kim Zechcę” nasi wolontariusze prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży:

  • Odpowiedzialna Przedsiębiorczość – autorski cykl spotkań poświęconych przedsiębiorczości i odpowiedzialności przedsiębiorców wobec otaczającego ich świata, skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy 4-8) i średnich. W czasie zajęć uczniowie dowiadują się, w jaki sposób prowadzić firmę, jak nią zarządzać i dlaczego ważne są wartości firmy. Wspólnie zastanawiamy się też, kto jest ważniejszy w firmie – szef czy pracownik, opowiadamy o różnych modelach biznesowych i tworzymy hipotetyczne firmy.
  • Finanse na wesoło – edukacyjny, autorski program warsztatów finansowych dla młodzieży ze szkół podstawowych, którego głównym celem jest wykształcenie pozytywnych nawyków finansowych oraz przekazanie w ciekawy, przyjazny i zabawny sposób wiedzy z zarządzania finansami osobistymi. W 2018 r. we współpracy z Nadwiślańskim Uniwersytetem Dziecięcym zostały stworzone nowe scenariusze zajęć.

OdpowiedzialneFinanse.pl to projekt, poprzez który pomagamy naszym klientom znaleźć eksperta lub ekspertkę, który lub która dopasuje produkt finansowy pod kątem ich potrzeb. Jest to również ekspercki serwis, na którym klienci mogą znaleźć rzetelne teksty dotyczące kredytów, pożyczek, leasingu, ubezpieczeń, faktoringu, wymiany walut, przygotowane przez ludzi zajmujących się tym na co dzień. Celem projektu jest edukacja i wsparcie klientów w procesie szukania produktu finansowego dopasowanego do ich potrzeb i możliwości. Wychodzimy z założenia, że pośrednik lub pośredniczka finansowa powinien lub powinna być instytucją zaufania publicznego, a to oznacza nadrzędność interesu klienta nad interesem instytucji finansowej. Budujemy społeczność odpowiedzialnych ekspertów.

Jako Grupa ANG założyliśmy bibliotekę zakładową dla naszej społeczności. Posiadamy w niej już 750 tytułów. Chcemy mieć w niej 1000. Opracowaliśmy niezbędny regulamin i stworzyliśmy na potrzeby biblioteki aplikację webową i na iOS.

Poza własną biblioteką, ANG prowadzi także program, którego celem jest ich reaktywacja. Biblioteki zakładowe zgodnie z „Ustawą o bibliotekach” z 1997 r. mają służyć pracownikom firm i ich rodzinom w dostępie do literatury. Chcemy zachęcać pracodawców i pracowników do korzystania z tego rozwiązania i budowania w sposób systematyczny księgozbiorów na potrzeby członków naszych firmowych społeczności. Na stronie bibliotekizakladowe.pl dzielimy się wiedzą, jak taką bibliotekę założyć, udostępniamy nasze wzory regulacji, można testowo korzystać z naszych aplikacji, podpowiadamy, jakie książki wybrać na początek.

Od 2013 r. prowadzimy projekt Nienieodpowiedzialni, którego celem jest definiowane największych wyzwań filozoficznych, ekonomicznych i etycznych w biznesie oraz poszukiwanie rozwiązań, które czynią biznes bardziej zrównoważonym i odpowiadającym potrzebom wspólnym dzisiejszego świata. Grupa ANG każdego roku przeznacza min. 10% zysku na działalność Fundacji Nienieodpowiedzialni. Więcej informacji o projekcie w zakładce “Nienieodpowiedzialni”.

Od 2017 r. zamiast organizacji corocznej imprezy dla partnerów biznesowych przekazujemy równowartość planowanych wydatków na cele charytatywne. Do włączenia się w akcję zachęcamy także naszych gości, którzy otrzymaliby zaproszenia na imprezę – mogą oni wspomnianą kwotę dowolnie rozdysponować na trzy zaproponowane przez nas organizacje.

W ramach wolontariatu pracowniczego poza programem edukacji finansowej, w ramach którego wolontariusze prowadzą zajęcia dla dzieci (patrz wyżej), pracownicy ANG mają możliwość zaproponowania swoich pomysłów na aktywności. W ramach takich inicjatyw wolontariackich zabieraliśmy psy ze schroniska na spacery i sprzątaliśmy Puszczę Kampinoską. Każdy pracownik może w ciągu roku przeznaczyć 3 dni na tego typu wolontariat.

Pomysł na projekt ANG4LIFE zrodził się z potrzeby jeszcze większego dbania o społeczność ANG. Jest skierowany do naszych współpracowników, ale też partnerów i przyjaciół. Stworzyliśmy portal o dobrym życiu. Wierzymy, że dostarczając treści inspirujących do tego, aby lepiej traktować siebie i świat, przyczynimy się do poprawy jakości życia nas wszystkich.

Partnerstwa:

Projekt Liderzy Pro Bono (dawniej: Koalicja Prezesi-Wolontariusze) jest koordynowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Jego celem jest otwarcie dyskusji na temat społecznego zaangażowania liderów biznesu. Propagowanie postaw i zachowań prospołecznych poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów menedżerów wysokiego szczebla, którzy dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji wolontariackich. Przedstawicielem Grupy ANG w projekcie jest Michał Kwasek.

Misją Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym w Polsce. Organizacja promuje profesjonalizm, wzajemny szacunek i poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami. Jesteśmy członkiem ZPF oraz aktywnie działamy w jego ramach – Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG, jest przewodniczącym Rady KPF, a Katarzyna Nowak, rzecznik etyki ANG, jest członkinią Komisji Etyki, stojącej na straży przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk KPF.

Od 2013 r. Grupa ANG jest partnerem Konkursu na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia organizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Ma on na celu wyłonienie firm, które najskuteczniej łączą osiąganie zysku ekonomicznego i społecznego. Artur Nowak-Gocławski jako przedstawiciel ANG jest członkiem Rady Konkursu, a nasi wolontariusze pomagają przy ocenie ekonomicznej wniosków nadsyłanych do konkursu.

W grudniu 2017 r. Grupa ANG podpisała deklarację „Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju”, zobowiązując się do podejmowania działań, które przeobrażą polską gospodarkę w zrównoważoną, zgodnie z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Zainicjowane przez Ministerstwo Rozwoju partnerstwo jest kolejnym krokiem do realizowania założeń Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, stworzonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Polska podpisała ją wraz ze 192 państwami członkowskimi ONZ i tym samym zadeklarowała ich realizację. Agenda zawiera 17 zrównoważonych celów i 169 zadań, skupia się na trzech dużych obszarach – gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Polskie przedsiębiorstwa postanowiły wziąć na siebie odpowiedzialność związaną z budowaniem gospodarki zgodnie z tymi wytycznymi. Więcej informacji o naszych zobowiązaniach w zakładce “Odpowiedzialność”.

Od 2013 r. jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy promującej działania na rzecz spójności i równości społecznej. Jest to efekt przyjętych przez nas wartości i potwierdzenie, że są one faktycznym drogowskazem wyznaczającym kierunki rozwoju firmy. Podpisanie Karty obliguje nas do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz do działania na rzecz promocji różnorodności.

Jesteśmy członkiem Konfederacji Lewiatan – najbardziej wpływowej polskiej organizacji biznesowej, reprezentującej interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Instytucja skupia ponad 4100 firm, zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. PZPPBiIF jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Jako jedyna polska organizacja pracodawców ma swoje przedstawicielstwo w Brukseli i należy do BUSINESSEUROPE – największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej,  Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszym zaangażowaniu społecznym lub nawiązać z nami współpracę w tym zakresie, prosimy o kontakt z:

Jolanta Grabowska
jolanta.grabowska@grupaang.pl

lub

Katarzyna Nowak
katarzyna.nowak@grupaang.com