Wyniki operacyjne

IIQ2022

Wyniki finansowy Wyniki za IIQ2022
Przychody ogółem (PLN) 74 899 734,34
Wynik finansowy (PLN) 436 659,33
Suma bilansowa (PLN) 21 843 030,19
Fundusze własne (PLN) 6 085 913,02
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 1,2
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 0,6
Wolumen kredytów hipotecznych (PLN) 3 117 864 311,56
Wolumen kredytów gotówkowych (PLN) 104 267 657,76
Przypis składki – ubezpieczenia życiowe (PLN) 421 412,48
Przypis składki – ubezpieczenia majątkowe (PLN) 4 386 051,68
Liczba ekspertów 1 230

Wyniki operacyjne za III kwartały 2021

Wolumen kredytów
(mln PLN)
Liczba ekspertów

IQ2022

Wyniki finansowy Wyniki za IQ2022
Przychody ogółem (PLN) 39 759 914,35
Wynik finansowy (PLN) 204 196,26
Suma bilansowa (PLN) 25 100 182,51
Fundusze własne (PLN) 5 659 968,95
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 1,1
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 0,9
Wolumen kredytów hipotecznych (PLN) 1 671 295 571,63
Wolumen kredytów gotówkowych (PLN) 42 506 946,97
Przypis składki – ubezpieczenia życiowe (PLN) 196 764,02
Przypis składki – ubezpieczenia majątkowe (PLN) 2 174 518,99
Liczba ekspertów 1 320

Wyniki operacyjne za III kwartały 2021

Wolumen kredytów
(mln PLN)
Liczba ekspertów

2021

Wyniki finansowy Wyniki za 2021
Przychody ogółem (PLN) 176 225 544,62
Wynik finansowy (PLN) 1 028 546,63
Suma bilansowa (PLN) 27 430 454,81
Fundusze własne (PLN) 5 482 373,43
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 1,1
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 0,9
Wolumen kredytów hipotecznych (PLN) 7 629 010 118,33
Wolumen kredytów gotówkowych (PLN) 194 307 897,44
Przypis składki – ubezpieczenia życiowe (PLN) 730 502,05
Przypis składki – ubezpieczenia majątkowe (PLN) 6 710 221,55
Liczba ekspertów 1 323

Wyniki operacyjne za III kwartały 2021

Wolumen kredytów
(mln PLN)
Liczba ekspertów

2020

Wyniki finansowy Wyniki za 2020
Przychody ogółem (PLN) 118 892 344,10
Wynik finansowy (PLN) 496 085,90
Suma bilansowa (PLN) 20 807 328,60
Fundusze własne (PLN) 3 782 264,87
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 1,1
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 0,9
Wolumen kredytów (PLN) 5 303 523 202,01
Liczba ekspertów 1 156

Wyniki operacyjne

Wolumen kredytów
(mln PLN)
Liczba ekspertów

2019

Wyniki finansowy Wyniki za 2019
Przychody ogółem (PLN) 106 821 184,42
Wynik finansowy (PLN) 143 176,87
Suma bilansowa (PLN) 13 420 117,84
Fundusze własne (PLN) 3 147 882,88
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 1,3
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 0,8
Wolumen kredytów (PLN) 4 644 586 743
Liczba ekspertów 1045

Wyniki operacyjne

Wolumen kredytów
(mln PLN)
Liczba ekspertów

2018

Wyniki finansowy Wyniki za 2018
Przychody ogółem (PLN) 78 025 176,57
Wynik finansowy (PLN) 370 589,27
Suma bilansowa (PLN) 10 733 651,15
Fundusze własne (PLN) 2 803 559,03
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 1,3
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 0,7
Wolumen kredytów (PLN) 3 397 600 000,00
Liczba ekspertów 818

Wyniki operacyjne

Wolumen kredytów
(mln PLN)
Liczba ekspertów

2017

Wyniki finansowy Wyniki za 2017
Przychody ogółem (PLN) 51 808 817,96
Wynik finansowy (PLN) 350 972,19
Suma bilansowa (PLN) 7 542 001,15
Fundusze własne (PLN) 2 419 893,09
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 1,4
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 0,7
Wolumen kredytów (PLN) 2 296,82
Liczba ekspertów 728

Wyniki operacyjne

Wolumen kredytów
(mln PLN)
Liczba ekspertów

2016

Wyniki finansowy Wyniki za 2016
Przychody ogółem (PLN) 40 428 211,78
Wynik finansowy (PLN) 308 679,69
Suma bilansowa (PLN) 6 678 004,99
Fundusze własne (PLN) 1 972 095,96
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 1,3
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 0,7
Wolumen kredytów (PLN) 1 738,25
Liczba ekspertów 586

Wyniki operacyjne

Wolumen kredytów
(mln PLN)
Liczba ekspertów

2015

Wyniki finansowy Wyniki za 2015
Przychody ogółem (PLN) 31 616 969,88
Wynik finansowy (PLN) 205 963,59
Suma bilansowa (PLN) 6 304 045,84
Fundusze własne (PLN) 1 638 745,05
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 1,1
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 0,7
Wolumen kredytów (PLN) 1 346,00
Liczba ekspertów 547

Wyniki operacyjne

Wolumen kredytów
(mln PLN)
Liczba ekspertów

2014

Wyniki finansowy Wyniki za 2014
Przychody ogółem (PLN) 22 660 244,57
Wynik finansowy (PLN) 78 153,71
Suma bilansowa (PLN) 5 151 045,23
Fundusze własne (PLN) 1 381 429,73
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 1,0
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 0,7
Wolumen kredytów (PLN) 986.81
Liczba ekspertów 492

Wyniki operacyjne

Wolumen kredytów
(mln PLN)
Liczba ekspertów

2013

Wyniki finansowy Wyniki za 2013
Przychody ogółem (PLN) 22 366 656,68
Wynik finansowy (PLN) 716 844,71
Suma bilansowa (PLN) 4 295 456,85
Fundusze własne (PLN) 1 381 429,731 268 515,49
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 1,0
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 0,7
Wolumen kredytów (PLN) 975.34
Liczba ekspertów 419

Wyniki operacyjne

Wolumen kredytów
(mln PLN)
Liczba ekspertów

2012

Wyniki finansowy Wyniki za 2012
Przychody ogółem (PLN) 12 095 151,45
Wynik finansowy (PLN) 321 280,19
Suma bilansowa (PLN) 2 170 598,25
Fundusze własne (PLN) 430 910,78
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 1,0
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 0,8
Wolumen kredytów (PLN) 512.91
Liczba ekspertów 259

Wyniki operacyjne

Wolumen kredytów
(mln PLN)
Liczba ekspertów

2010/2011

Wyniki finansowy Wyniki za 2010/2011
Przychody ogółem (PLN) 2 638 764,03
Wynik finansowy (PLN) -455 359,41
Suma bilansowa (PLN) 664 387,03
Fundusze własne (PLN) 16 140,59
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 0,9
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 1,0
Wolumen kredytów (PLN) 127.43
Liczba ekspertów 130

Wyniki operacyjne

Wolumen kredytów
(mln PLN)
Liczba ekspertów