> > Ubezpieczenia dla przedsiębiorców

Ubezpieczenia dla przedsiębiorców

Ubezpieczenia dla przedsiębiorców

Chcesz się spotkać z naszym Ekspertem?

Ubezpieczenie może obejmować majątek firmy, a także zabezpieczyć przed skutkami nieumyślnie spowodowanych szkód w związku z wykonywaną działalnością.

  Czy wiesz, że…

  Ubezpieczenie dla przedsiębiorcy to także gwarancje należytego wykonania kontraktu.

  Czym są ubezpieczenia dla przedsiębiorców i co obejmują?

  Ubezpieczenia obejmują m.in . majątek przedsiębiorstwa (lokale, budynki, środki obrotowe, wyposażenie, maszyny i urządzenia), odpowiedzialność cywilną, ochronę prawną, ochronę przed skutkami cyberataku, ubezpieczenie należności, a także gwarancje ubezpieczeniowe – te ubezpieczenia chronią majątek firmy przed nieprzewidzianymi skutkami losowymi. Można też wykupić ubezpieczenia dla pracowników i będą to np. ubezpieczenia grupowe na życie oraz pakiety medyczne dla pracowników.

  Jak wykupić ubezpieczenie dla przedsiębiorcy?

  Ubezpieczenie warto zawrzeć przez pośrednika finansowego. Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi uzyskasz dostęp do różnorodnych ofert, różniących się zakresem ubezpieczenia i ceną. Ubezpieczenia za tę samą cenę mogą się bardzo różnić sumą ubezpieczenia, zakresem i opcjami dodatkowymi. Jeśli Twoje potrzeby są specyficzne i odbiegają od standardowych umów ubezpieczenia, znajdziemy Ci korzystne rozwiązanie ubezpieczeniowe, które może być oferowane tylko przez określone towarzystwo.

  Przeprowadzimy szczegółową ocenę Twoich potrzeb w zakresie ubezpieczenia, aby skoncentrować się na tym, co należy ubezpieczyć, a jakie elementy ubezpieczenia są zbędne, by nie generować niepotrzebnych kosztów. Na wysokość składki ma wpływ wiele elementów, które łączą się z indywidualną sytuacją przedsiębiorstwa.

  W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie dobierzemy rozwiązanie ubezpieczeniowe obejmujące wszystkie potrzebne elementy, za najniższą składkę. 

  Jakie dokumenty przygotować?

  Polisę może zawrzeć osoba, którą reprezentuje przedsiębiorstwo zgodnie z reprezentacją firmy. Oczywiście zawsze potrzebny jest dowód osobisty i otrzymasz od nas gotową polisę ubezpieczeniową, którą wygodnie opłacisz przelewem bankowym, z odroczonym terminem płatności.
  Przed zakończeniem terminu ochrony przypomnimy Ci o konieczności wznowienia ubezpieczenia.