> > Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości

Chcesz się spotkać z naszym Ekspertem?

Ubezpieczenie pozwala na ochronę mieszkania lub domu oraz wszystkich zgromadzonych przedmiotów od wszelkich zdarzeń losowych oraz kradzieży i wandalizmu.

Czy wiesz, że…
Najkrótszym okresem na jaki można zawrzeć polisę jest rok, w niektórych towarzystwach można zawrzeć polisę na okres na 3 lata, dzięki czemu na 3 lata mamy gwarancję ceny.

Co powinno zawierać ubezpieczenie od nieruchomości?

Ubezpieczeniem powinien być objęty lokal bądź dom wraz ze stałymi elementami (czyli. wszelkie instalacje, tynki, glazura, panele, wbudowane meble i urządzenia, itp.), a także wyposażenie ruchome takie jak sprzęt elektryczny, RTV/AGD, meble, inne, specyficzne przedmioty o szczególnej wartości. Ważne jest też ubezpieczenie szyb i powłok ceramicznych od stłuczeń i pęknięć przy ubezpieczeniu nieruchomości. Jednak najbardziej istotne jest rozszerzenie polisy mieszkaniowej o ubezpieczenie OC w codziennym życiu, które jest dobrym zabezpieczeniem finansowym na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych wyrządzonych osobom trzecim lub na ich mieniu.

Przedmiotem ubezpieczenia może być nie tylko dom czy mieszkanie. Dopasujemy również ubezpieczenie takich nieruchomości jak:
– dom w budowie
– domek letniskowy
– nagrobek
– inne budowle takie jak basen, altany ogrodowe, panele fotowoltaiczne

Jak ubezpieczyć nieruchomość?

Ubezpieczenie nieruchomości warto zawrzeć przez pośrednika ubezpieczeniowego. Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi uzyskasz dostęp do różnorodnych ofert, różniących się zakresem ubezpieczenia i ceną. Jeśli Twoje potrzeby są specyficzne i odbiegają od standardowych umów ubezpieczenia, znajdziemy Ci korzystne rozwiązanie ubezpieczeniowe, które może być oferowane tylko przez określone towarzystwo.

Przeprowadzimy szczegółową ocenę Twoich potrzeb w zakresie ubezpieczenia, aby skoncentrować się na tym, co należy ubezpieczyć, a jakie elementy ubezpieczenia są zbędne, by nie generować niepotrzebnych kosztów. Na wysokość składki ma wpływ wiele elementów, a najważniejsze z nich, to: rodzaj nieruchomości i jej wartość, rok budowy, wartość ruchomości domowych, czy prowadzona jest działalność gospodarcza lub czy nieruchomość jest wynajmowana.

W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie dobierzemy rozwiązanie ubezpieczeniowe obejmujące wszystkie potrzebne elementy, za najniższą składkę. 

Jakie dokumenty przygotować?

Wystarczy dowód osobisty. Otrzymasz od nas gotową polisę ubezpieczeniową, którą wygodnie opłacisz przelewem bankowym, z odroczonym terminem płatności. Do zawarcia polisy wystarczy jedynie dowód osobisty i od ręki otrzymasz od nas gotową polisę ubezpieczeniową lub link do zdalnego zawarcia polisy online, którą wygodnie opłacisz przelewem bankowym, z odroczonym terminem płatności.

Często zadawane pytania

Ubezpieczenie może wykupić zarówno właściciel nieruchomości, najemca a także inna osoba trzecia, jednak ubezpieczonym pozostaje właściciel majątku. Właściciel ubezpiecza swoje mienie, natomiast jeśli najemca posiada własny sprzęt i wyposażenie może również wykupić polisę która obejmie ochroną jego własność, a dodatkowo może rozszerzyć polisę o OC najemcy które zabezpieczy go przed skutkami związanymi ze szkodami wyrządzonymi na mieniu właściciela nieruchomości.

Przede wszystkim na zakres, który może różnić się tym czy zakres zdarzeń od których ma chronić polisa jest katalogiem zamkniętym czy też otwartym. Katalog zamknięty oznacza ochronę tylko od określonych zdarzeń w wyniku wystąpienia których których towarzystwo zagwarantuje ochronę, z kolei w katalogu otwartym jest on szerszy, bo nie jest sztywno zdefiniowany, natomiast są wyłączenia czyli sytuacje kiedy ubezpieczenie nie zadziała.