> Wyniki operacyjne

Wyniki operacyjne

Wyniki operacyjne Grupa ANG S.A.
Wyniki finansowyWyniki za 3Q 2020
Przychody ogółem (PLN)82,680,465.58
Wynik finansowy (PLN)302,462.33
Suma bilansowa (PLN)20,245,613.55
Fundusze własne (PLN)3,636,679.35
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące1,2
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem0,8
Wolumen kredytów (PLN)3,822,232,739.56
Liczba ekspertów920

Wyniki operacyjne

Wolumen kredytów
(mln PLN)
Liczba ekspertów

2019

Wyniki finansowe2019
Przychody ogółem (PLN)106 821 184,42
Wynik finansowy (PLN)143 176,87
Suma bilansowa (PLN)13 420 117,84
Fundusze własne (PLN)3 147 882,88
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące1,3
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem0,8
Wolumen kredytów (PLN)4 644 586 743
Liczba ekspertów1045

2018

Wyniki finansoweWyniki za 2018
Przychody ogółem (PLN)78 025 176,57
Wynik finansowy (PLN)370 589,27
Suma bilansowa (PLN)10 733 651,15
Fundusze własne (PLN)2 803 559,03
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące1,3
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem0,7
Wolumen kredytów (PLN)3 397 600 000,00
Liczba ekspertów818

2017

Wyniki finansoweWyniki za 2017
Przychody ogółem (PLN)51 808 817,96
Wynik finansowy (PLN)350 972,19
Suma bilansowa (PLN)7 542 001,15
Fundusze własne (PLN) 2 419 893,09
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące1,3
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem0,7
Wolumen kredytów (mln PLN)2 296,82
Liczba ekspertów728

2016

Wyniki finansoweWyniki za 2016
Przychody ogółem (PLN)40 428 211,78
Wynik finansowy (PLN)308 679,69
Suma bilansowa (PLN)6 678 004,99
Fundusze własne (PLN)1 972 095,96
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące1,3
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem0,7
Wolumen kredytów (mln PLN)1 738,25
Liczba ekspertów586

2015

Wyniki finansoweWyniki za 2015
Przychody ogółem (PLN)31 616 969,88
Wynik finansowy (PLN)205 963,59
Suma bilansowa (PLN)6 304 045,84
Fundusze własne (PLN)1 638 745,05
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące1,1
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem0,7
Wolumen kredytów (mln PLN)1 346,00
Liczba ekspertów547

2014

Wyniki finansoweWyniki za 2014
Przychody ogółem (PLN)22 660 244,57
Wynik finansowy (PLN)78 153,71
Suma bilansowa (PLN)5 151 045,23
Fundusze własne (PLN)1 381 429,73
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące1,0
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem0,7
Wolumen kredytów (mln PLN)986.81
Liczba ekspertów492

2013

Wyniki finansoweWyniki za 2013
Przychody ogółem (PLN)22 366 656,68
Wynik finansowy (PLN)716 844,71
Suma bilansowa (PLN)4 295 456,85
Fundusze własne (PLN)1 268 515,49
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące1,0
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem0,7
Wolumen kredytów (mln PLN)975.34
Liczba ekspertów419

2012

Wyniki finansoweWyniki za 2012
Przychody ogółem (PLN)12 095 151,45
Wynik finansowy (PLN)321 280,19
Suma bilansowa (PLN)2 170 598,25
Fundusze własne (PLN)430 910,78
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące1,0
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem0,8
Wolumen kredytów (mln PLN)512.91
Liczba ekspertów259

2010/2011

Wyniki finansoweWyniki za 2010/2011
Przychody ogółem (PLN)2 638 764,03
Wynik finansowy (PLN)-455 359,41
Suma bilansowa (PLN)664 387,03
Fundusze własne (PLN)16 140,59
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące0,9
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem1,0
Wolumen kredytów (mln PLN)127.43
Liczba ekspertów130