> Wyniki operacyjne

Wyniki operacyjne

Wyniki operacyjne Grupa ANG S.A.

2021

Wyniki finansowy Wyniki za I półrocze 2021
Przychody ogółem (PLN) 77 519 158,46
Wynik finansowy (PLN) 348 136,82
Suma bilansowa (PLN) 25 329 265,07
Fundusze własne (PLN) 4 062 146,55
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 1,1
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 0,9
Wolumen kredytów hipotecznych (PLN) 3 347 386 670,6
Wolumen kredytów gotówkowych (PLN) 93 171 442,18
Przypis składki – ubezpieczenia życiowe (PLN) 322 876,2
Przypis składki – ubezpieczenia majątkowe (PLN) 3 031 382,11
Liczba ekspertów 1208

Wyniki operacyjne za I półrocze 2021

Wolumen kredytów
(mln PLN)
Liczba ekspertów

2020

Wyniki finansowy Wyniki za 2020
Przychody ogółem (PLN) 119 363 387,00
Wynik finansowy (PLN) 650 000,00
Suma bilansowa (PLN) 21 607 154,30
Fundusze własne (PLN) 3 465 444,81
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 1,2
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 0,8
Wolumen kredytów (PLN) 5 304 554 876
Liczba ekspertów 1 018

Wyniki operacyjne

Wolumen kredytów
(mln PLN)
Liczba ekspertów

2019

Wyniki finansowe 2019
Przychody ogółem (PLN) 106 821 184,42
Wynik finansowy (PLN) 143 176,87
Suma bilansowa (PLN) 13 420 117,84
Fundusze własne (PLN) 3 147 882,88
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 1,3
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 0,8
Wolumen kredytów (PLN) 4 644 586 743
Liczba ekspertów 1045

2018

Wyniki finansowe Wyniki za 2018
Przychody ogółem (PLN) 78 025 176,57
Wynik finansowy (PLN) 370 589,27
Suma bilansowa (PLN) 10 733 651,15
Fundusze własne (PLN) 2 803 559,03
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 1,3
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 0,7
Wolumen kredytów (PLN) 3 397 600 000,00
Liczba ekspertów 818

2017

Wyniki finansowe Wyniki za 2017
Przychody ogółem (PLN) 51 808 817,96
Wynik finansowy (PLN) 350 972,19
Suma bilansowa (PLN) 7 542 001,15
Fundusze własne (PLN) 2 419 893,09
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 1,3
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 0,7
Wolumen kredytów (mln PLN) 2 296,82
Liczba ekspertów 728

2016

Wyniki finansowe Wyniki za 2016
Przychody ogółem (PLN) 40 428 211,78
Wynik finansowy (PLN) 308 679,69
Suma bilansowa (PLN) 6 678 004,99
Fundusze własne (PLN) 1 972 095,96
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 1,3
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 0,7
Wolumen kredytów (mln PLN) 1 738,25
Liczba ekspertów 586

2015

Wyniki finansowe Wyniki za 2015
Przychody ogółem (PLN) 31 616 969,88
Wynik finansowy (PLN) 205 963,59
Suma bilansowa (PLN) 6 304 045,84
Fundusze własne (PLN) 1 638 745,05
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 1,1
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 0,7
Wolumen kredytów (mln PLN) 1 346,00
Liczba ekspertów 547

2014

Wyniki finansowe Wyniki za 2014
Przychody ogółem (PLN) 22 660 244,57
Wynik finansowy (PLN) 78 153,71
Suma bilansowa (PLN) 5 151 045,23
Fundusze własne (PLN) 1 381 429,73
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 1,0
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 0,7
Wolumen kredytów (mln PLN) 986.81
Liczba ekspertów 492

2013

Wyniki finansowe Wyniki za 2013
Przychody ogółem (PLN) 22 366 656,68
Wynik finansowy (PLN) 716 844,71
Suma bilansowa (PLN) 4 295 456,85
Fundusze własne (PLN) 1 268 515,49
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 1,0
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 0,7
Wolumen kredytów (mln PLN) 975.34
Liczba ekspertów 419

2012

Wyniki finansowe Wyniki za 2012
Przychody ogółem (PLN) 12 095 151,45
Wynik finansowy (PLN) 321 280,19
Suma bilansowa (PLN) 2 170 598,25
Fundusze własne (PLN) 430 910,78
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 1,0
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 0,8
Wolumen kredytów (mln PLN) 512.91
Liczba ekspertów 259

2010/2011

Wyniki finansowe Wyniki za 2010/2011
Przychody ogółem (PLN) 2 638 764,03
Wynik finansowy (PLN) -455 359,41
Suma bilansowa (PLN) 664 387,03
Fundusze własne (PLN) 16 140,59
Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia) aktywa bieżące / pasywa bieżące 0,9
Wskaźnik zadłużenia ogółem zobowiązania ogółem / aktywa ogółem 1,0
Wolumen kredytów (mln PLN) 127.43
Liczba ekspertów 130