Pracuj z nami

Grupa ANG S.A.  to firma pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego. Jako jedyna z branży finansowej posiadamy prestiżowy certyfikat B Corp, który jest potwierdzeniem spełnienia rygorystycznych norm społecznych i środowiskowych. Tym samym Grupa ANG znalazła się na liście firm uznawanych za najlepsze dla świata.

Nie akceptujemy missellingu, czyli sprzedaży klientom usług lub produktów, których nie potrzebują, nie rozumieją, na który ich nie stać lub za niegodziwą cenę. Od lat też angażuje się w pracę nad budowaniem zaufania społecznego do branży finansowej, edukację i przedsiębiorczość.

W sposobie zarządzania i traktowania swoich interesariuszy, w tym pracowników należymy do czołówki firm działających w Polsce. Potwierdzają to nagrody: Najlepsze Miejsce Pracy Polska 2021, Najlepsze Miejsce Pracy dla Milenialsów Polska 2021 oraz Najlepsze Miejsce Pracy w Europie 2021.

Chcesz dołączyć do ANG?

Możesz pracować z nami w zespole centrali Grupy ANG w Warszawie lub zostać naszym współpracownikiem.

Obecnie nie prowadzimy rekrutacji do zespołu centrali Grupy ANG SA.


Informujemy, że wysyłając CV wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie niewskazanym w przepisach prawa pracy, przez Grupę ANG S.A. z siedzibą przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa (dalej Administrator), w celu udziału w prowadzonym aktualnie procesie rekrutacyjnym. Jeśli chce Pani/Pan, abyśmy pozostawili Pani/Pana dane osobowe na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie w CV następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez Grupę ANG S.A. z siedzibą w Warszawie dla celów związanych z moim uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych w spółce. Przyjmuję do wiadomości, że powyższą zgodę mogę w każdej chwili wycofać”. 

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu do Administratora na adres e-mail: zgoda@grupaang.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora