Pracuj z nami

Grupa ANG S.A.  to firma pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego. Jako jedyna z branży finansowej posiadamy prestiżowy certyfikat B Corp, który jest potwierdzeniem spełnienia rygorystycznych norm społecznych i środowiskowych. Tym samym Grupa ANG znalazła się na liście firm uznawanych za najlepsze dla świata.

Nie akceptujemy missellingu, czyli sprzedaży klientom usług lub produktów, których nie potrzebują, nie rozumieją, na który ich nie stać lub za niegodziwą cenę. Od lat też angażuje się w pracę nad budowaniem zaufania społecznego do branży finansowej, edukację i przedsiębiorczość.

W sposobie zarządzania i traktowania swoich interesariuszy, w tym pracowników należymy do czołówki firm działających w Polsce. Potwierdzają to nagrody: Najlepsze Miejsce Pracy Polska 2021, Najlepsze Miejsce Pracy dla Milenialsów Polska 2021 oraz Najlepsze Miejsce Pracy w Europie 2021.

W ANG respektujemy prawa człowieka i prawa pracownicze, wspieramy eliminację wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej, w tym pracy dzieci, oraz przeciwdziałamy dyskryminacji w miejscu zatrudnienia. Staramy się tworzyć atmosferę i kulturę organizacyjną, która zapewnia szacunek dla różnorodności, kładziemy szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, pozostałe typy współpracy oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

Chcesz dołączyć do ANG?

Możesz pracować z nami w zespole centrali Grupy ANG w Warszawie lub zostać naszym współpracownikiem.

Obecnie poszukujemy Młodszej specjalistki / Młodszego specjalisty ds. relacji z klientami.


Informujemy, że wysyłając CV wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie niewskazanym w przepisach prawa pracy, przez Grupę ANG S.A. z siedzibą przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa (dalej Administrator), w celu udziału w prowadzonym aktualnie procesie rekrutacyjnym. Jeśli chce Pani/Pan, abyśmy pozostawili Pani/Pana dane osobowe na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie w CV następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez Grupę ANG S.A. z siedzibą w Warszawie dla celów związanych z moim uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych w spółce. Przyjmuję do wiadomości, że powyższą zgodę mogę w każdej chwili wycofać”. 

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu do Administratora na adres e-mail: zgoda@grupaang.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora

Młodsza specjalistka ds. relacji z klientami / Młodszy specjalista ds. relacji z klientami

Uwaga, uwaga! ANG rekrutuje!

Do naszej centrali w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko Młodsza specjalistka / Młodszy specjalista ds. relacji z klientami. Jeśli interesuje Cię to stanowisko lub znasz kogoś, kto spełnia poniższe kryteria, zapraszamy w imieniu Katarzyna Konrad, która kieruje tym zespołem👇


Możesz powiedzieć o sobie, że:

 • jesteś osobą zaangażowaną i sumienną
 • masz minimum roczne doświadczenie w telefonicznej obsłudze klienta
 • jesteś osobą komunikatywną, nastawioną na słuchanie i masz dobrą dykcję
 • czujesz swobodę w trakcie rozmów telefonicznych z klientami
 • masz odwagę i śmiało prowadzisz analizę potrzeb klienta
 • interesuje Cię branża finansowa (mile widziane doświadczenie w bankowości, ubezpieczeniach lub pośrednictwie finansowym)
 • chcesz współtworzyć miejsce pracy i wspólnie się rozwijać 
 • lubisz pracować zespołowo

Oto, co możemy Ci zaoferować:

 • umowa – UoP, B2B – do Twojej decyzji
 • podstawowe narzędzia do pracy (laptop, telefon służbowy)
 • budżet rozwojowy – przed nami nie jedna wspólna konferencja 🙂
 • dbamy o Twoje zdrowie poprzez prywatną opiekę medyczną, czy programy wspierające
  zdrowie (Dzień na U, Badania genetyczne Warsaw Genomic)
 • wsparcie aktywności fizycznej – Karta Multisport
 • dostęp do biblioteki firmowej poprzez naszą autorską aplikację Maktabę
 • wyjazdy integracyjne (zimowe i letnie wyjazdy w góry, 2 razy w roku żagle)
 • dodatkowe dni wolne na udział w integracji
 • o pysznej kawie, świetnej atmosferze i owocach w kuchni nie wspominamy – to oczywiste 🙂

Jesteśmy przewodnikami po świecie finansów – dołącz do nas!

Kontakt w sprawie rekrutacji: katarzyna.konrad@grupaang.pl

——–


Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy lub współpracy w centrali jest Grupa ANG
S.A. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe są przetwarzane w celu oceny kwalifikacji kandydata i
umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które kandydat aplikuje oraz wybrania
odpowiedniego kandydata do współpracy ze Spółką. Kandydatowi przysługuje w szczególności prawo
dostępu do danych, ich usunięcia oraz wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie
danych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i przysługujących
im prawach znajdują się w klauzuli dostępnej tutaj:
https://drive.google.com/file/d/14UzJpG3vF8I341zb0gG7BKLBfj-nbo2U/view?usp=share_link