> > Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Chcesz się spotkać z naszym Ekspertem?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Ubezpieczenie pozwoli na przykład na uzyskanie kwot niezbędnych do rehabilitacji po urazach spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem.

Czy wiesz, że…
Polisę NNW można wykupić nawet na 1 dzień.

Czym jest ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłacenie środków w przypadku poniesienia uszczerbków na zdrowiu czy śmierci w razie wypadku. W zależności od pakietu odszkodowanie NNW może pokrywać m.in.: pomoc medyczną, pobyt i opiekę w szpitalu, rekonwalescencję, rehabilitację, pomoc finansową w przypadku niezdolności do pracy. Ubezpieczeniem NNW może być objęte także dziecko.

Kiedy nie zadziała polisa NNW?

Polisa NNW nie zadziała w przypadku np. chorób, albo skutków niewłaściwego leczenia, wypadku w wyniku popełnienia przestępstwa lub próby samobójczej.

Jak wykupić ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie warto zawrzeć przez pośrednika finansowego. Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi uzyskasz dostęp do różnorodnych ofert, różniących się zakresem ubezpieczenia i ceną. Ubezpieczenia za tę samą cenę mogą się bardzo różnić sumą ubezpieczenia, zakresem i opcjami dodatkowymi. Jeśli Twoje potrzeby są specyficzne i odbiegają od standardowych umów ubezpieczenia, znajdziemy Ci korzystne rozwiązanie ubezpieczeniowe, które może być oferowane tylko przez określone towarzystwo.

Przeprowadzimy szczegółową ocenę Twoich potrzeb w zakresie ubezpieczenia, aby skoncentrować się na tym, co należy ubezpieczyć, a jakie elementy ubezpieczenia są zbędne, by nie generować niepotrzebnych kosztów. Na wysokość składki mają wpływ elementy takie jak: wykonywany zawód lub dyscyplina sportu, jaka jest uprawiana.

W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie dobierzemy rozwiązanie ubezpieczeniowe obejmujące wszystkie potrzebne elementy, za najniższą składkę. 

Jakie dokumenty przygotować?

Do zawarcia polisy wystarczy jedynie dowód osobisty i od ręki otrzymasz od nas gotową polisę ubezpieczeniową lub link do zdalnego zawarcia polisy online, którą wygodnie opłacisz przelewem bankowym, z odroczonym terminem płatności.