> > Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Chcesz się spotkać z naszym Ekspertem?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - dlaczego warto je mieć? Ubezpieczenie pozwoli na przykład na uzyskanie kwot niezbędnych do rehabilitacji po urazach spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem.

Czy wiesz, że…
Polisę NNW można wykupić nawet na 1 dzień.

Czym jest ubezpieczenie NNW?

To rodzaj ubezpieczenia osobowego, które swoją ochroną obejmuje zdrowie i życie. W przeciwieństwie do innych rodzajów polis, NNW nie może być wykupione w celu zabezpieczenia mienia. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków może być uzupełnieniem już posiadanej polisy, rozszerzając zakres dotychczasowej ochrony. Możesz więc je wykupić np. na czas wyjazdu turystycznego lub regularnie opłacać składki, aby zabezpieczyć się w razie wystąpienia niezależnych od Ciebie zdarzeń losowych. Ubezpieczeniem NNW może być objęte także dziecko.

Na co pozyskamy środki z ubezpieczenia NNW?

Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłacenie środków w przypadku poniesienia uszczerbków na zdrowiu czy śmierci w wyniku wypadku. W zależności od pakietu odszkodowanie NNW może pokrywać m.in.: pomoc medyczną, pobyt i opiekę w szpitalu, rekonwalescencję, rehabilitację, pomoc finansową w przypadku niezdolności do pracy.

Kiedy zdecydować się na ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne. To Ty decydujesz o tym, czy chcesz je posiadać. Większości zdarzeń losowych nie można przewidzieć, aby móc ich uniknąć. Jeśli sami jesteśmy bardzo ostrożni, to możemy ulec wypadkowi w wyniku działania innej osoby. Możliwych scenariuszy jest wiele – od oblodzonych schodów zimą po potrącenie na pasach dla pieszych. W zależności od wariantu, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków może działać np. w drodze do pracy/ szkoły i z powrotem, możemy też zostać objęci całodobową ochroną. Posiadając NNW zminimalizujesz finansowe skutki wystąpienia niezależnych od Ciebie zdarzeń. W sytuacji, w której każdy członek rodziny posiada ubezpieczenie, gdybyś któryś z nich doznał uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie.

Kiedy nie zadziała polisa NNW?

Polisa NNW nie zadziała w przypadku np. chorób albo skutków niewłaściwego leczenia, wypadku w wyniku popełnienia przestępstwa lub próby samobójczej. Jeżeli chodzi o NNW, ubezpieczenie jest formą wsparcia finansowego na wypadek wystąpienia zdarzeń, których nie można przewidzieć. Na wypłatę odszkodowania nie możesz więc liczyć, np. jeśli do zdarzenia, w którym doznałeś uszczerbku na zdrowiu doszło w czasie jazdy autem a Ty nie miałeś zapiętych pasów, czy prowadziłeś samochód bez uprawnień.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona również wtedy, gdy do wypadku doszło pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Ubezpieczenie NNW nie zadziała także, kiedy Twoje zdrowie ucierpiało z powodu zaniedbania lub było następstwem choroby przewlekłej.

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków – jaki zakres ochrony wybrać?

Mimo że istnieją konkretne przypadki, które wykluczają z możliwości wypłaty odszkodowania, to nie znaczy, że nie możesz liczyć na kompleksową ochronę. Jeżeli uprawiasz ryzykowne dyscypliny sportowe, możesz rozszerzyć pakiet w tym zakresie. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków to produkty bardzo elastyczne, które dają wiele możliwości konfiguracji. Wszystko zależy jednak od wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego i znalezienia oferty, która wyróżnia się korzystnymi warunkami współpracy i odpowiada Twoim potrzebom.

Jak wykupić ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie warto zawrzeć przez pośrednika finansowego. Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi uzyskasz dostęp do różnorodnych ofert, różniących się zakresem ubezpieczenia i ceną. Ubezpieczenia za tę samą cenę mogą się bardzo różnić sumą ubezpieczenia, zakresem i opcjami dodatkowymi. Jeśli Twoje potrzeby są specyficzne i odbiegają od standardowych umów ubezpieczenia, znajdziemy Ci korzystne rozwiązanie ubezpieczeniowe, które może być oferowane tylko przez określone towarzystwo.

Przeprowadzimy szczegółową ocenę Twoich potrzeb w zakresie ubezpieczenia, aby skoncentrować się na tym, co należy ubezpieczyć, a jakie elementy ubezpieczenia są zbędne, by nie generować niepotrzebnych kosztów. Na wysokość składki mają wpływ elementy takie jak: wykonywany zawód lub dyscyplina sportu, jaka jest uprawiana.

W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie dobierzemy rozwiązanie ubezpieczeniowe obejmujące wszystkie potrzebne elementy, za najniższą składkę. 

Jakie dokumenty przygotować?

Do zawarcia polisy wystarczy jedynie dowód osobisty. My zajmiemy się przygotowaniem polisy w wersji drukowanej lub otrzymasz link do zawarcia polisy online, którą wygodnie opłacisz przelewem bankowym, z odroczonym terminem płatności. Dzięki temu oszczędzasz czas konieczny na znalezienie najkorzystniejszej opcji ubezpieczenia NNW. Przejmiemy na siebie także dopełnienie kwestii formalnych, a Twoim zadaniem będzie jedynie uzupełnienie i podpisanie dostarczonego formularza.