> > Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne

Chcesz się spotkać z naszym Ekspertem?

Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia za granicą związaną z chorobą i zdarzeniami losowymi, także podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka czy też pracy za granicą.

Czy wiesz, że…
Ubezpieczenie turystyczne zapewnia również transport do kraju, jeśli wymagają tego okoliczności i umożliwia ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Na co zwrócić uwagę wykupując ubezpieczenie turystyczne?

W ubezpieczeniach turystycznych szczególnie ważny jest ich zakres. Jeśli jesteśmy osobą chorą przewlekle (np. alergia), uprawiającą sporty lub jadącą do pracy zarobkowej musimy uwzględnić takie ryzyka w polisie. Konsekwencją braku rozszerzenia może skutkować odmową pokrycia kosztów związanych z chorobą lub ich zwrot po powrocie. Ważnym elementem jest też wysokość sum ubezpieczenia, adekwatny do rejonu w który jedziemy. Przy ryzykownych sportach bardzo istotna jest suma ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Czym różni się ubezpieczenie turystyczne od Karty EKUZ?

Karta EKUZ działa tylko na terenie UE i zapewnia świadczenia w placówkach publicznych w takim samym zakresie jak obywatelom danego kraju. Polisa turystyczna z kolei zapewnia dostęp do prywatnych placówek. Dzięki polisie turystycznej można uniknąć też kosztów związanym z ratownictwem czy akcją poszukiwawczą, których to karta EKUZ nie obejmuje w większości przypadków. Identycznie wygląda sytuacja w przypadku transportu do kraju.

Jak wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie warto zawrzeć przez pośrednika finansowego. Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi uzyskasz dostęp do różnorodnych ofert, różniących się zakresem ubezpieczenia i ceną. Ubezpieczenia za tę samą cenę mogą się bardzo różnić sumą ubezpieczenia, zakresem i opcjami dodatkowymi.

Przeprowadzimy szczegółową ocenę Twoich potrzeb w zakresie ubezpieczenia, aby skoncentrować się na tym, co należy ubezpieczyć, a jakie elementy ubezpieczenia są zbędne, by nie generować niepotrzebnych kosztów. Na wysokość składki ma wpływ wiele elementów, a najważniejsze z nich, to: suma ubezpieczenia, region, jakie zamierzasz odwiedzić, rodzaj uprawianych sportów i ewentualne choroby przewlekle.

W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie dobierzemy rozwiązanie ubezpieczeniowe obejmujące wszystkie potrzebne elementy, za najniższą składkę. 

Jakie dokumenty przygotować?

Do zawarcia polisy wystarczy jedynie dowód osobisty i od ręki otrzymasz od nas gotową polisę ubezpieczeniową lub link do zdalnego zawarcia polisy online, którą wygodnie opłacisz przelewem bankowym, z odroczonym terminem płatności.