> > Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

Chcesz się spotkać z naszym Ekspertem?

Ubezpieczenie, które pozwoli zabezpieczyć Ciebie i Twoją rodzinę na wypadek śmierci, inwalidztwa lub poważnych zachorowań.

Czym jest ubezpieczenie na życie i jak działa?

Podstawowy zakres ubezpieczenia na życie obejmuje śmierć ubezpieczonego. To oznacza że w przypadku jego śmierci osoby wskazane na polisie otrzymają świadczenie w wysokości takiej na jaką był on ubezpieczony. Taka polisa stanowi zabezpieczenie finansowe dla osób, które w razie śmierci bliskiej osoby otrzymają pieniądze np. na spłatę kredytów bądź na bieżące rachunki.

Czy można dokupić umowy dodatkowe?

Oczywiście można dokupić umowy dodatkowe takie jak, np. poważne zachorowania, pobyty w szpitalu, inwalidztwo czy niezdolność do samodzielnej egzystencji. W przypadku tych umów świadczenie będzie wypłacane osobie ubezpieczonej w przypadku gdy wystąpią problemy ze zdrowiem.

Co ma wpływ na składkę ubezpieczenia na życie?

Składka zależy przede wszystkim od wieku, sumy ubezpieczenia, okresu trwania polisy, wykonywanego zawodu oraz stanu zdrowia osoby która chce zawrzeć polisę na życie.

Jak wykupić ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie warto zawrzeć przez pośrednika finansowego. Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi uzyskasz dostęp do różnorodnych ofert, różniących się zakresem ubezpieczenia i ceną. Ubezpieczenia za tę samą cenę mogą się bardzo różnić sumą ubezpieczenia, zakresem i opcjami dodatkowymi. Jeśli Twoje potrzeby są specyficzne i odbiegają od standardowych umów ubezpieczenia, znajdziemy Ci korzystne rozwiązanie ubezpieczeniowe, które może być oferowane tylko przez określone towarzystwo.

Przeprowadzimy szczegółową ocenę Twoich potrzeb w zakresie ubezpieczenia, aby skoncentrować się na tym, co należy ubezpieczyć, a jakie elementy ubezpieczenia są zbędne, by nie generować niepotrzebnych kosztów.

W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie dobierzemy rozwiązanie ubezpieczeniowe obejmujące wszystkie potrzebne elementy, za najniższą składkę. 

Jakie dokumenty przygotować?

Do zawarcia polisy wystarczy dowód osobisty, jeśli będzie taka potrzeba towarzystwo może poprosić o kopię badań lekarskich lub skierować na badania w celu przyjęcia do ubezpieczenia. W przypadku braku przeciwskazań otrzymasz od nas gotową polisę ubezpieczeniową, którą wygodnie opłacisz przelewem bankowym, z odroczonym terminem płatności.
Przed zakończeniem terminu ochrony przypomnimy Ci o konieczności wznowienia ubezpieczenia.