Spółdzielnia ANG na VIII OSES

EWA SZUL-SKJOELDKRONA PAŹDZIERNIK 2014

23 i 24 października w Pałacu Kultury i Nauki odbyły się VIII Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. W panelu poświęconym wartościom w ekonomii społecznej udział wziął Artur Nowak-Gocławski.

Tegoroczne Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej, czyli w skrócie OSES, zostały zorganizowane przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. W ramach poszczególnych sesji dyskutowano o aspektach zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej i wartości pracy w procesie inkluzji społecznej. Sesje zostały podzielone na wątki Polityka, Praktyka
i Wizja.

Pierwszego dnia konferencji odbyła się otwierająca sesja plenarna, w której udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej, biznesu i trzeciego sektora. Następnie miały miejsce dwie tury sesji panelowych:

Sesja 1:
– Polityka: 35 tysięcy nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – kto za to odpowiada?
– Praktyka: Praca najwyższym dobrem osoby niepełnosprawnej.
– Wizja: Jak będzie wyglądała ekonomia społeczna i rynek pracy za 5, 15 i 30 lat?

Sesja 2:
– Polityka: Ile miejsc pracy tworzy ekonomia społeczna – co musimy wiedzieć, by efektywnie wspierać sektor?
– Praktyka: Jak włączyć biznes w zmianę społeczną?
– Wizja: Wartości w ekonomii społecznej. Rzecz o nieprzeciętnych walorach ekonomii społecznej.

W sesji panelowej poświęconej wartościom wziął udział Artur, który opowiadał o Spółdzielni ANG i o wartościach, jakimi kierujemy się na co dzień.

24 października odbyła się trzecia tura sesji panelowych:
– Polityka: Reforma urzędów pracy a podmioty ekonomii społecznej.
– Praktyka: Edukacja ekonomiczna – czy przedsiębiorczości można się nauczyć?
– Wizja: Ekonomia społeczna, a wyzwania stojące przed społeczeństwem ponowoczesnym.

Konferencję zakończył podsumowująca sesja plenarna z udziałem przedstawicieli administracji publicznej i trzeciego sektora.

Szczegółowe podsumowanie konferencji znajdziecie tutaj.

Często zadawane pytania