Top 5 wydarzeń, które kształtowany rynek kredytów hipotecznych w 2021 r.

EDYTA MISZCZUK STYCZEŃ 2022

Rekomendacja S, rosnąca inflacja oraz podwyżki stóp procentowych w IV kwartale to przykładowe, ale niejedyne czynniki wpływające na rynek kredytów hipotecznych w Polsce w 2021 roku. Co jeszcze i w jaki sposób wpłynęło na działania podejmowane przez banki? Z czym mierzyli się potencjalni kredytobiorcy?

1. Banki łagodzą obostrzenia

Od 2020 roku przyszło nam się zmierzyć z konsekwencjami wystąpienia Covid-19.

„W 2021 roku, po pewnym ustabilizowaniu się sytuacji gospodarczej po lockdownie spowodowanym Covid-19 banki zaczęły wycofywać część obostrzeń, wprowadzonych w związku z pandemią. Skala i zakres tych działań jest różna w poszczególnych bankach. Generalnie sprowadza się do takich obszarów jak przywracanie dostępnych wcześniej poziomów LTV czy akceptacja dochodów uzyskiwanych ze źródeł, które ze względu na rodzaj zatrudnienia (np. umowy cywilno-prawne, umowy o pracę na czas określony) i branże, były uważane za bardziej ryzykowne” – wymienia Tomasz Bujański z zespołu wsparcia kredy hipoteczne z Grupy ANG.

2. Rekomendacja S

Do 30 czerwca 2021 roku banki, z wyłączeniem banków spółdzielczych oraz instytucje kredytowe, miały czas na wdrożenie wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego zawartych w Rekomendacji S. Celem rekomendacji S jest obniżenie ryzyka ponoszonego zarówno przez instytucje finansowe, jak i konsumentów, którzy zaciągają zobowiązanie na lata.

„Wprowadzenie wytycznych wynikających z Rekomendacji S widzimy w odniesieniu do dwóch obszarów. Pierwszym z nich są kredyty z okresowo stałym oprocentowaniem. Tu nowelizacja Rekomendacji S, zobligowała banki do umożliwienia klientom zaciągnięcia kredytu hipotecznego opartego na czasowo stałej stopie procentowej oraz zmiany zasady oprocentowania funkcjonujących już kredytów hipotecznych. (Chodzi o zmiany oprocentowania zmiennego na okresowo stałe.)” – wyjaśnia Tomasz Bujański z zespołu wsparcia kredyty hipoteczne w Grupie ANG, największej niezależnej od inwestorów instytucjonalnych firmie pośrednictwa finansowego w Polsce.

„Kolejnym obszarem są zmiany związane z zasadami wyznaczania zdolności kredytowej (w tym wprowadzenie zasady, że aby uzyskać kredyt na okres dłuższy niż 25 lat klient musi posiadać zdolność kredytową dla okresu 25 lat), które spowodowały spadek zdolności kredytowej potencjalnych klientów hipotecznych” – wyjaśnia Tomasz Bujański z Grupy ANG.

3. Niesłabnący popyt na nieruchomości

W 2021 roku boom na rynku nieruchomości utrzymał się. Przy niskim oprocentowaniu lokat, nieruchomości stały się jednym z elementów dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Dodatkowo sytuacja pandemiczna i fakt, że w jednym momencie wszyscy domownicy spędzają większość czasu w domu (nauka zdalna, home office) stały się inspiracją do zakupu większego metrażu, bądź realizacji marzenia o własnym „M”.

„Zwiększony popyt na rynku kredytów hipotecznych spowodował (zwłaszcza w okresie wakacyjnym) wydłużone czasy oczekiwania na weryfikację przez banki wniosków kredytowych i wydanie decyzji. W najbardziej ekstremalnych sytuacjach na decyzję kredytową klienci potrzebowali czekać nawet ponad 3 miesiące. Na szczęście podjęte przez banki działania doprowadziły do tego, że w ostatnich miesiącach roku czas wydania decyzji kredytowej znacząco się skrócił.” – mówi Tomasz Bujański z Grupy ANG.

4. Inflacja przekładająca się na wzrost cen materiałów budowlanych

W 2021 roku wyraźnie odczuwaliśmy konsekwencje Covid-19, które w znaczący sposób wpłynęły na przerwanie cyklu produkcji oraz brak płynności w łańcuchu dostaw w różnych sektorach gospodarki. Bez wątpienia przełożyło się to między innymi na wzrost cen surowców potrzebnych do produkcji materiałów budowlanych, mieliśmy także znaczący wzrost cen paliw.

„Rosnąca inflacja wywarła wpływ także na rynek nieruchomości, wzrost cen energii, ograniczenie dostępności materiałów budowlanych wynikające z zaburzenia w łańcuchach produkcji i dostaw, przełożyły się zarówno na koszty budowy domów jednorodzinnych. Wzrosły również ceny nieruchomości na rynku pierwotnym. Z jednej strony spowodowało to ograniczenie możliwości realizacji celów mieszkaniowych części klientów. Z drugiej wpłynęło na wysokość zaciąganych kredytów czy też przyspieszyło działania zmierzające do ich realizacji i ograniczenia wpływu potencjalnych kolejnych podwyżek.” – wymienia Tomasz Bujański z zespołu wsparcia kredyty hipoteczne w Grupie ANG.

5. Podwyżki stóp procentowych

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej w oczywisty sposób wpływają na budżety domowe Polaków. Co widzimy na przykładzie zmiany stóp procentowych, bo wraz z ich wzrostem wzrasta WIBOR. To na jego podstawie wyznaczane jest oprocentowanie kredytów hipotecznych.

„Po ponad roku funkcjonowania rekordowo niskich stóp procentowych od października 2021 roku mamy do czynienia z kolejnymi ich wzrostami. To z kolei przekłada się wysokość rat kredytów hipotecznych, czyli również na zdolność kredytową.” – wymienia Tomasz Bujański z Grupy ANG.

„Do dopełnienia obrazu rynku kredytów hipotecznych w ubiegłym roku należy jeszcze wspomnieć o zapowiedziach (obecnie już rozwiązaniach zatwierdzonych na poziomie ustaw) Nowego Ładu. Część klientów czeka na rozwiązania pomocowe. Chodzi m.in. o gwarancje dotyczące wkładu własnego czy mechanizmy wspierające rodziny w sytuacji narodzin dzieci.” – podsumowuje Tomasz Bujański, Grupa ANG.