Aktualności

Gdzie po konsolidację kredytów zaufania???

Na co dzień staram się wspomagać  Doradców ANG wiedzą dotyczącą produktów kredytowych. Aby ta wiedza była wiarygodna czasami „nękam” naszych  Opiekunów, koordynatorów lub inne osoby odpowiedzialne za współpracę z ANG po stronie poszczególnych Banków najróżniejszymi pytaniami, opisami case’ów itp. Dzisiaj postanowiłem jednak nawiązać do wieloletniej tradycji radosnego świętowania 1 kwietnia – poprzez organizowanie różnego rodzaju […]

Gdzie po konsolidację kredytów zaufania???
TOMASZ BUJANSKI

ANG promuje działania innowacyjne w sektorze spółdzielni pracy.

„Jedną bowiem z podstawowych wartości ruchu spółdzielczego, aczkolwiek często praktykowaną w niewystarczającym stopniu, jest współpraca między spółdzielniami. Zaangażowanie ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych w realizację projektu „Wsparcie członków rad nadzorczych spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych w procesie zarządzania spółdzielnią” jest doskonałą formą realizacji tej zasady i może stanowić wzór dla innych.” To […]

ANG promuje działania innowacyjne w sektorze spółdzielni pracy.
KATARZYNA DMOWSKA

Nie zasypiamy gruszek w popiele :)

Dwa największe wyzwania Sektora Pośrednictwa Finansowego 2014 roku 25 lutego 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stałej Sektora Pośrednictwa Finansowego przy KPF. W zgodnej opinii członków Komisji, jednym z najważniejszych problemów, wymagających stałej uwagi, jest stan kondycji etycznej tego sektora.  – Nasilające się w ostatnim czasie przypadki nieuczciwych praktyk rynkowych wymagają zdecydowanych działań i współpracy […]

Nie zasypiamy gruszek w popiele :)
AGNIESZKA GUGALA

Certyfikat Dobrych Praktyk :)

Śpieszymy donieść, że Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych zatwierdziła raport z etycznego audytu wewnętrznego i potwierdziła, że ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH jest w gronie Członków KPF w pełni akceptujących zobowiązania, wynikające z przyjętych ZASAD DOBRYCH PRAKTYK. Fakt ten potwierdza załączony Certyfikat 🙂

Certyfikat Dobrych Praktyk :)
KATARZYNA DMOWSKA

Apel o zachowanie standardów etycznych na rynku pośrednictwa finansowego

Zarówno jako uczestnik rynku pośrednictwa finansowego jak i członek KPF podpisujemy się pod tym apelem. Dla nas zawsze standardy etyczne miały ogromne znaczenie. Apel o zachowanie standardów etycznych na rynku pośrednictwa finansowego Poprawa koniunktury na rynku pośrednictwa kredytowego nie może być usprawiedliwieniem dla nierzetelnych praktyk rynkowych w sektorze usług finansowych. Apel Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych o […]

Apel o zachowanie standardów etycznych na rynku pośrednictwa finansowego
AGNIESZKA GUGALA

4.FundForum z udziałem ANG

Już 11 marca br. odbędzie 4.Fund Forum Analiz Online. (http://www.fundforum.pl/#4-fundforum-IV_FF_prelegenci). Konferencja ta jest jedną z nielicznych inicjatyw ukazującą rynek produktów inwestycyjnych z różnych perspektyw: od  zarządzających aktywami, poprzez firmy zajmujące się ich oceną, po doradców finansowych. W tym roku będziemy tam obecni nie tylko jako uczestnicy, ale za pośrednictwem ciała naszego założyciela Artura Nowak-Gocławskiego także […]

4.FundForum z udziałem ANG
KATARZYNA DMOWSKA

Powołano Komisję Stała Sektora Pośrednictwa Kredytowego

Jako współautorzy tej inicjatywy bardzo się cieszymy, że KPF powołała Komisję Stała Sektora Pośrednictwa Kredytowego. Szersza informacja w poniższym artykule, który ukazał się w PRnews 22 stycznia.

Powołano Komisję Stała Sektora Pośrednictwa Kredytowego
PAWEL LIPIEC

9 pytań do Lechosława Sengera

Dlaczego ludzie zostają doradcami? Czasami dlatego, że chcą coś zmienić. A tacy ludzie dobrze się odnajdują w Spółdzielni, nie tylko ze względu na wspólne wartości. Wydaje Wam się, że zawód doradcy nie daje stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa? Zobaczcie co mówi Lechosław.

9 pytań do Lechosława Sengera
PAWEL LIPIEC